juli 19, 2024

Whaa Blog

Whaa Blogs

tekstcorrectie

Tekstcorrectie, hoe werkt het?

Bij tekstcorrectie kijken taalspecialisten teksten na op typefouten, schrijffouten en taalfouten. Hieronder vallen zaken als spelling, grammatica en leestekens. De tekst blijft hetzelfde. Er wordt niets veranderd aan de inhoud, dus de woordkeuze, de schrijfstijl en de indeling blijven zoals het oorspronkelijk geschreven is. 

Wat gebeurt er?

Tekstcorrectie wordt meestal ingezet net voordat een tekst gepubliceerd wordt. Om er dan zeker van te zijn dat er geen fouten over het hoofd zijn gezien, wordt er nog een finale correctieslag uitgevoerd. Hierbij bekijken taalspecialisten, onafhankelijk van elkaar, de hele tekst. Daarbij zoeken zij dan naar typ-, schrijf- en taalfouten. De Nederlandse taal staat bol van regels voor spelling, grammatica en interpunctie en daarop gelden weer vele uitzonderingen. 

Tips

Als je klaar bent met je tekst, leg het dan voor een paar dagen aan de kant. Immers, zelf aan tekstcorrectie doen lukt altijd beter als je wat afstand hebt genomen en je je eigen artikel niet meer woordelijk kan opdreunen. De kans dat je kleine, maar ook grote fouten überhaupt opmerkt wordt er alleen maar groter door. Probeer jij je artikel na te lezen te kort nadat je opgelucht je laatste punt hebt gezet, dan ben je niet kritisch genoeg meer. Jouw brein gaan dan vaak de dingen lezen die jij wil dat er staan in plaats van de dingen die daadwerkelijk zijn neergeschreven.