juni 25, 2024

Whaa Blog

Whaa Blogs

Groen dak – het betere dak!

Wil je je woning of schuur bedekken met een groen dak? Inderdaad, niet alleen zonnepanelen kunnen je dak dekken. Zeker in deze tijd kiezen steeds meer mensen voor een groen dak. Je dak is dan een kleedje van kleine plantjes, grassen en mossen. Een goede verdediging tegen erosie van het dak. En daarnaast een verbetering van je dakisolatie. Zo’n begroeid dak staat ook nog eens mooi en je draagt bij aan de biodiversiteit. Door te kiezen voor zo’n dak ga je ook nog eens verantwoord om met de groene toekomst die mens en klimaat zo broodnodig hebben.

Opbouw van een groen dak

Hoe ziet een groen dak eruit? Het is als het ware een soort lasagne: allemaal laagjes op elkaar. Meteen tegen het dak aan vind je de waterdichte anti-wortellaag. Deze beschermlaag is er in de meeste gevallen al, want het is je bestaande dakbedekking. Meteen daarboven ligt de drainagelaag (kleikorrels, een kunststof raster). Daar weer op strekt zich een filterdoek uit. Die zorgt ervoor dat de drainagelaag niet verstopt raakt. De een na hoogste laag is de substraatlaag. Een moeilijk woord voor de voedingslaag van de planten. De substraatlaag dient ook als ‘spons’ om overvloedig water even vast te houden zodat je goten een flinke bui beter aan kunnen. Bovenin volgt dan de vegetatielaag, de enige die je direct kunt zien. Dit is het groene deel: boordevol kleine plantjes.

Van vetplantjes tot struiken op je dak

Als je keuze valt op het maken van begroeiing op bijvoorbeeld je uitbouw of garage, dan kun je twee kanten op. Je opteert voor een extensief groen dak of een intensieve versie. Het verschil zit hem in de dikte van de substraatlaag. Bij extensief is die niet meer dan 15 centimeter dik en ondersteunt zo’n laagje vooral sedumvegetatie (vetplantjes). Bij intensief is de substraatlaag dikker dan 15 centimeter en goed voor grotere planten en zelfs struiken. Het dak dat je hiervoor gebruikt, moet dan wel een zwaardere belasting aan kunnen. Het mag duidelijk zijn dat je meer bijdraagt aan milieu en klimaat met intensieve begroeiing. Wel iets om over na te denken is dat een intensief dak meer onderhoud vergt dan de extensieve versie.

Een hellend groen dak

Het mag duidelijk zijn dat vooral je platte daken zich uitstekend lenen voor groene daken. Bij hellende daken kan regenwater te snel afvloeien zodat je plantjes zich niet echt kunnen laven aan het water. En de kans bestaat dat ze uitdrogen. Als bovendien een schuin dak een helling heeft van meer dan 15 graden, moet je ook een anti-afschuifsysteem aanleggen. Hoe schuiner het dak, des te meer moet je de begroeiing verankeren. Je ziet dat veel geslaagde groene daken een dakhelling aankunnen tot 35 graden. Is je helling nog groter, dan wacht een pakket aan echt uitgebreide verankeringen.

Een weerbaar dak dat prachtig oogt

Een groen dak heeft natuurlijk een prijskaartje. Bij een extensief dak is dat wel twee keer zo goedkoop als bij een intensief dak. Je krijgt voor je geld wel iets terug. Je dak ontvangt net als met sedumdaken bescherming tegen invloed van de zon en UV, je dak oogt mooier en je bent als groene dakeigenaar goed bezig met de klimaat- en milieuproblematiek. En het kan zomaar zijn dat de gemeente meebetaalt. Vraag naar subsidiemogelijkheden.